DGI 1

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS: Politika hanatsarana ny fampidiran-ketra ny fanisana ireo mpandoa hetra.

284

Ho fanatsarana ny fampidiran-ketra,  hisy ny fanisana ireo mpandoa hetra amin’ny kaominina miisa folo eto Antananarivo. Mahazo tombontsoa amin’izany ny kaominina Ambalavao, Alakamisy Fenoarivo, Anosizato Ouest, Bongatsara, Andranonahoatra, Anosiala, Merimandrosa, Talata Volonondry, Alasora et Manjakandriana. « Ambohidratrimo sy Ivato no kaominina nanaovana andrana tamin’ity tetikasa fanisana ireo mpandoa ka nivoitra tamin’izany fa miasa amin’ny sehatra tsy ara-dalana ny 67,25  % ny mponina ».

Manoloana izany, ho fahafantarana ireo sehatr’asa handoavan-ketra sy fampidirana azy ireo ao anatin’ny lisitry ny mpandoa hetra no tanjon’izao tetikasa izao. Ankoatra izany, nambaran’ny Tale Jeneralin’ny sampandraharaha ankapoben’ny hetra (DGI), Garisse RAZAFINDRAKOTO fa entina hamporisihana ireo tsy manara-dalana hizotra amin’ny lalana tokony ho izy sy hanentanana azy ireo handoa hetra satria misy ny tamberin’andraikitra azo avy amin’izany ity tetikasa ity.

Tontosa ny zoma 08 septambra 2107 ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny Ben’ny tanana izay nisitrika ny tetikasa ny kaominina tantanany sy ny Ivon-ketra eny ifotony.




Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!