ekonomia2

MINISTERAN’NY TOEKARENA SY NY PLANINA: Ho foana ny hanoanana amin’ny 2030.

57

Tanjona faharoa ao anatin’ ny politikan’ny fampandrosoana maharitra na ODD,  ho tratrarina amin’ny taona 2030, ny fanafoanana  ny hanoanana. Zon’olombelona ny  misakafo ara-dalana sy ara-pahasalamana. Manoloana izany, ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo no  paika ady  entina hanatrarana io tanjona io.

Amin’ny alalan’ny fanatsarana ny sakafo sy ny fampiroboroboana fambolena no fepetra voalohany ho raisina amin’izany.

Ny 76 % ny mponina eto Madagasikara dia tsy mahatratra ny kaloria farafahakeliny, 2.133, ny sakafo hohanin’izy ireo. Ny zaza amam-behivavy no tena iharan’izany. Manginy fotsiny ny tranga any amin’ny faritra Atsimo

Mba hanafoanana io antontan’isa io, nandray ny andraikiny ny fitondram-panjakana Malagasy tamin’ny alalan’ny nisy Ministeran’ny ekonomia sy ny planina.Nisy ny atrika asa  nikaon-doha ho  hametrahana ny  teti-panorina iadiana ny hanoanana na   “stratejika nasionaly  ho foana ny hanoanana”.

Nirina RAKOTOMIARINTSOA
Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!