SOAMAHAMANINA 1

SOAMAHAMANINA: Atao fitaovana politika.

113

Fanakorontanana ny filaminan’ny mponina indray no nataon’ireo andian’olona nilaza fa niverina nametraka fitaovana ireo sinoa saika hitraka volamena any Soamahamanina. Araka ny fanazavan’ny Ben’ny Tanana, Theophile RABESAHALASOA, tsy niverina ao izany ny orinasa mpitrandraka JIUXING MINES fa naka ireo fitaovana saika ho ampiasaina aza no nataon’izy ireo ny volana may sy ny jona. Noho izany, tsy marina velively ny filazana fa niverina indray ireo sinoa.

Manana  ny dika mitovy amin’ny taratasy manarina ny fahazoan-dalana  avy any amin’ny fokontany sy ny kaominina mihitsy  ireo mpiambina ny toeram-pitrandrahana. Ankoatra ireo mpiambina, ireo entana tsy zaka bataina sisa no hita  ao an-toerana nandritra ny fidinana ifotony nataona mpanao gazety. Nambaran’ny mpiambina tanana iray fa ho fisorohana ny fihitaran’ny resaka dia tsy nitondra fiara lehibe tao amin’ny toeram-pitrandrahana hitaterana ireo entana ireo ny orinasa. Izay zaka entin-tanana no nalain’ity farany.

Efa milamina tanteraka ny fiarahamonina eny amin’ny kaominina Soamahamanina. Misy ambadika politika indray ny fampitenenana  ireo andian’olona.

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

VIDEO :
Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!