juixing-mines-1

SOAMAHAMANINA: “Ny fanjakana no hamaritra ny fitohizan’ny fitrandrahana volamena”.

284

Fifanarahana ao anatin’ny heritaona ary azo havaozina no ataon’ny ireo mampanofa tany amin’ny orinasa sinoa, JUIXING MINES saika hitrandraka volamena ao Soamahamanina.  Manodidina ny 300.000 Ariary isam-bolana no raisin’izy ireo. Nisy tamin’ireo tompon-tany voakasiky ny toeram-pitrandrahana no nilaza fa mahazo tombony kokoa izy  mihoatra ny fambolena ataony amin’ny fampanofana ny tany. Etsy ankilany, misy ireo tsy mankasitraka ity fitrandrahana ity. Ao ireo miteny fa tsy misitraka  akory ny tombontsoa amin’ity tetikasa ity izy ireo ka nahatonga ny fitokonana. Nambaran’ny tomponandraikitry ny seraseran’ny orinasa sinoa, Stella ANDIAMAMONJY, anefa fa foto-drafitra asa maro no mifanindran-dalana amin’ny fitrandrahana. Nampanantena ireo sinoa fa ho hamboarina ny lalana ao an-tanana, hanampy amin’ny fananganana sekoly sy toeram-pitsaboana… izy ireo. Atao  vain-dohan-draharaha ireo mponina ao Soamahamanina  amin’ny fandraisana mpiasa.  Anisany nanamafy izay ihany koa ny lehiben’ny fokontany iray, Laurent RAKOTONIRINA ary nohamafisiny mihitsy fa efa nampitaina tamin’ny mponina izany rehetra izany.

 Vokatry ny  fisavorovoroana, nody aloha ireo sinoa ary efa saika nampiakarina eto Antananarivo avokoa ireo fitaovana vaventy  saika nampiasaina.  Araka  ny fanazavan’ny Tale ara-teknika,  Dany  RASOLOMANANA dia ara-dalana ny taratasy fahazoan-dalana ampiasain’ny orinasa. 22 taona amin’ny  40 taona no afaka mitrandraka ity farany. Tany manam-tompo mirefy 10 ha izao no efa vita fifanarahana.

“Ny fanjakana ihany no mamaritra na  afaka hiverina hanohy na tsia  ny fitrandrahana  natomboka  ireo  teratany sinoa”. Hatreto  mantsy dia mbola manan-kery io fahazoan-dalana io.

Fanadihadiana :

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

VIDEO :
Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!