EVOLISION 2

EVOLUTIVE UNIVERSITY: Sady voafehy ny tenim-pirenena hafa no mahazo diplaoma.

434

Tsy mijanona amin’ny fampianarana  ireo mpianatra amin’ny alalan’ny  lalam-piofanana misy ao aminy ny oniversite Evolutive fa manampy azy ireo  hahay hifehy ny tenim-pirenena vahiny  toy ny anglisy, frantsay, italiana, japoney, mandarin ary allemend. “Ankoatra ny fisafidianana ny lalam-piofanana tian’ny mpianatra ho rantovina ato amin’ny Evolutive University, manana safidy  malalaka ihany koa izy amin’ny teny tiany ho fehezina tsara”, hoy ny tale Ony  ANDRIANASOLO.

Rehefa mahazo ny diplaoma licence  na Master ny mpianatra iray no mahafehy tenim-pirenena hafa izany hanampy azy eo amin’ny sehatra hiasany.

Hianatra mba hitondra fampandrosoana ho an’ny tena sy ny firenena.  Lalam-piofanana  mora ahitana asa no omen’ny  Evolutive University. Anisan’izany ny « agronomie, agriculture, élevage ; tourisme, hôtellerie, restauration ; eau, foret, environnement »  ary  ny  « entrepreunariat ».

Afaka manome fanazavana momba izany ity oniversite ity mandritra ny hetsika ho an’ny fianarana ambaratonga ambony eny amin’ny Lapan’ny Tanana Analakely. Hifarana rahampitso 16 septembra 2107 ny hetsika.

 Nirina RAKOTOMIARINTSOA
Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!