HPI 1

ONIVERSITE HPI-MASCA: Tsy miandry fahavitan’ny taom-pianarana vao manao “stage”.

120

Isam-bolana ny mpianatra manaraka ny lalam-piofanana Paramed, ao amin’ny Oniversite HPI- MASCA Sabotsy Namehana dia manao fampiharana ny lesona. “Saro-pady ny asan’ny infirmier sy ny sage femme ka izany no hanosehana ireo mpianatra hanao fanazaran’asa  dieny mbola mianatra”, hoy Haingo VOLOLOMBOAHIRANA, tomponandraikitra ao amin’ny HPI.

Ankoatra izany, ahitana lalam-piofanana Communication sy multimedia ary agronomie ao  amin’ny HPI. Ho  fanamafisana ny fahaizan’ny mpianatra,  miara-miasa amin’ireo orinasa miompana amin’ny tontolo ambanivohitra  ny oniversite. “Ho mora amin’ireo mpianatra ao amin’ny “ agronomie” ny miatrika ny asany rehefa tonga ny fotoana satria efa voasedra tamin’ny fanazaran’asa”.

Efa manomboka ny fisoratana anarana amin’ny taom-pianarana vaovao.

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

VIDEO :
Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!