Category: EMISSION

andrianirina-rasolonjatovo-igm-3

IGM: Vatosoa miisa 10.000 nahazo taratasy fanamarinana ara-dalana.

Miantoka ny sandam-bidin’ny vato sarobidy iray ny fampandalovana azy any amin’ny trano fitiliana. Voafaritra mazava mantsy ny kalitao sy ny mombamomba azy...

Lucien RANAIVOARISOA 1

HOLAFITRY NY MPAHAY MANDREFY TANY: Tsy manaiky ny tolo-dalana nasiam-panitsiana.

Hanimba  ireo orinasa tsy miankina misahana  ny fandrefesan-tany an’ny tanora Malagasy ny fandaniana ny lalana nasiam-panitsiana momban’ny holafitry ny mpahay...

DR FEZINY 6

EMISSION Dr FEZINY Séraphine: Ny gripa sy ny sery sy ny asan’ny spiruline amin’ny fiarovana izany.

Vanim-potoana tahaka izao no tena mampirongatra ny gripa sy ny sery, hoy Dr FEZINY Séraphine.

DR FEZINY 2

EMISSION DR Feziny Séraphine: Ny Allérgie sy ny fampiasana spiruline.

Ny vanim-potoanan’ny orana tahaka izao no tena mahatonga ny « Allérgie », hoy Dr FEZINY Séraphine.

DR FEZINY 1

EMISSION DR FEZINY Séraphine: Ny spiruline sy ny asany amin’ny fitsaboana ny aretina diabeta

Efa maro ny olona voan’ny diabeta no nitsabo tena tamin’ny fampiasana ny spiruline.

DR FEZINY 1

EMISSION : Dr FEZINY Séraphine , Ireo tombontsoa azo avy amin’ny fihinanana spiruline.

Tsy ampy ny fitsaboana amin’ny fampiasana fanafody fotsiny, hoy Dr FEZINY Séraphine raha ny toetr’andro ankehitriny.

RABAONARIJAONA HOLIJAONA 1

EMERGENCE MADAGASCAR : Ela vao misy fiantraikany ny PND, vonona hifanome tanana izy ireo raha misy ny ilàna azy.

Tsy mifaninana na manaloka ny drafim-panjakana nasionaly ho amin’ny fampandrosoana, na ny PND ny émergence de Madagascar, hoy ny filohany, Atoa RABAONARIJAONA...

DR FIDY 7

EMISSION DR FIDY: Miloloha ahitra, mety hitera-doza.

Mety hitera-doza ny fibahanan’ny ahitra ny zaza ho teraka, hoy dokotera Fidy. Misy karazany roa izay sakana izay, ny voalohany manarona tanteraka ny vozon’ny...

DR FIDY 12

EMISSION : DR FIDY, Tsy mifidy vanim-potoana ny andro hanaovana famoran-jaza.

Raha ny vanim-potoanan’ny ririnina hatramin’izay no nanaovana ny famorana ho antsika Malagasy, dia efa azo hanaovana izany avokoa ny andro rehetra sy ny fotoana.

DR FIDY 1

EMISSION : DOCTEUR FIDY , Azo tsaboina tsara ny Pesta mitranga eto Madagasikara.

Aretina mampidi-doza sy mandripaka olona maro ny valan’aretina Peste.

error: Content is protected !!