HVM F 8

ANTOKO HVM : Tanjona ny hisian’ ny ratsa-mangaikan’ ny antoko manerana an’ i Madagasikara

163

Fantatra tamin’ ny famaranana ny fihaonam-ben’ ny antoko HVM fa laharam-pamehan’ ny antoko ny hisian’ ny ratsa-mangaikan’ izy ireo isakin’ ny kaominina manerana an’ i Madagasikara. Eo ihany koa ny fifidianana birao maharitra ka ho vita izany amin’ ny faran’ ny volana janoary 2015. Nambaran’ ny filoha nasionalin’ ity antoko ity Andriamatoa RAKOTOVAO Rivo fa nahafahan’ izy ireo namoaka ny heriny iny fihaonam-be iny henim-bolana taty aorian’ ny nitsanganan’ ny antoko. Hiezaka izy ireo mba ho antoko moderina amin’ ny fomba fitondrana indrindra ny fampandrosoana ny firenena. Dingana lehibe, hoy izy ny nahavitan’ iny fihaonam-be iny. Nisy ihany koa, ireo antoko politika na fikambanana nanantona ny antoko satria mitovy ny tanjona, hoy hatrany izy. Manamafy izy ireo fa hiatrika ny fifidianana rehetra anisan’ izany ny fifidianana ben’ ny tanana amin’ iny taona 2015 iny.

Farany, faly ny antoko HVM sy mankasitraka ny fihaonan’ izy 5 mirahalahy izay tafiditra amin’ ny fampihavanam-pirenena satria mila filaminana ny vahoaka.

Henry Rabary-Njaka ( Sekretera jeneralin’ ny antoko HVM)

Interview : RAKOTOVAO Rivo ( filoha nasionalin’ ny antoko HVM )

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

VIDEO :

Henry Rabary-Njaka ( Sekretera jeneralin’ ny antoko HVM)

 

Interview : RAKOTOVAO Rivo ( filoha nasionalin’ ny antoko HVM )

 

SARY :

[image_sliders]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-8.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-8.jpg »] FAMARANANA FIHAONAM-BE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-7.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-7.jpg »] FAMARANANA FIHAONAM-BE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-1.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-1.jpg »] FAMARANANA FIHAONAM-BE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-2.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-2.jpg »] FAMARANANA FIHAONAM-BE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-3.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-3.jpg »] FAMARANANA FIHAONAM-BE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-4.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-4.jpg »] FAMARANANA FIHAONAM-BE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-5.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-5.jpg »] FAMARANANA FIHAONAM-BE[/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-6.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-6.jpg »] FAMARANANA FIHAONAM-BE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-9.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-9.jpg »] FAMARANANA FIHAONAM-BE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-10.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-10.jpg »] FAMARANANA FIHAONAM-BE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-11.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-11.jpg »] FAMARANANA FIHAONAM-BE [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-12.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2014/12/HVM-F-12.jpg »] FAMARANANA FIHAONAM-BE [/image_slider]
[/image_sliders]

 
Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!