FMI MALAGASY 1

FMI MALAGASY: Iray volana monja, hanana fahefa-mividy ny vahoaka Malagasy.

116

Hanolotra kandida ho fidiana amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ny fikambanana FMI Malagasy  na Fahefa-Mividy no Ilain’ny Malagasy. Ny fanomezana fahefa-mividy ho an’ny vahoaka Malagasy amin’ny lafiny rehetra toy ny ara-tsakafo, fahasalamana, fampianarana…no angady ho entiny iatrehana izany. “Rehefa foana ny MID (Marché Interbancaire de devises), apetraka ny taha-bola tsy miovaova, miakatra ny  zato isan-jato ny sandam-bola Malagasy, samy hanana fahefa-mividy ny vahoaka Malagasy”, hoy i Jean-Jacques  RATSIETISON, Filohan’ny FMI.

Ny fidinan’ny vidin’ny solika ho antsasany no vokatra raha tanteraka ireo. Hidina manaraka azy ny  vidin’entana. Araka ny fanazavan’ny tomponandraikitra voalohany ny fikambanana hatrany, ao anatiny iray volana monja no hampiharana izany.

Tombony ho an’ny firenena Malagasy ihany koa ity fandaharan’asa ity satria ho ampiana ireo tantsaha amin’ny famokarana. Hitombo ny vokatra ka hahaleo tena ara-tsakafo. Ireo ambim-bava kosa ahondrana any mba hampidirana vola vahiny.

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

VIDEO :
Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!