UMMI MADAGASCAR 2

UMMI MADAGASCAR: Nizara rano fisotro madio maimaim-poana.

526

Nizara ranom-boankazo sy ny rano fisotro madio ho an’ny mponina Ampasika sy ny manodidina ny mpino salamo avy ao amin’ny  » Union des Mouballighs Malagasy Ithna Anshari » na ny UMMI Madagascar . Ho fahatsiarovana ny fahirano natao tamin’ny mpaminany Imam Houssen no antony nanaovana  ny hetsika  tamin’ny  sabotsy 30 septambra 2017,  andro fahasivy  amin’ny volana  Moharram.

Noho ny fijoroan’ity mpaminany ity hatramin’ny farany ny fandavana ny fanapaha-kevitry ny Ampanjaka tamin’ny andro nahavelomany no antony nahafaty azy. Araka ny fanazavana, nasain’ny Ampanjaka nanao fanekena ny tenany fa ny Ampanjaka no mpanapaka ny amin’ny lafiny rehetra fa indrindra amin’ny fivavahana.  “Tsy navelan’ny miaramila nikasika rano   mihitsy i Imam sy ny vady aman-janany ary ireo  mpanara-dia satria eo ambany fiadidian’ny Ampanjaka. Sady matin’ny hetaheta izy ireo no  mbola nifofo ny ainy  ny mpaminany ihany koa ny Ampanjaka. Niaro azy anefa ireo nanara-dia ka niady tamin’ireo miaramilan’ny ankilany. Mpiaro an’i Imam Houssen fitopolo no maty ka ity mpaminany  ity sisa no tavela ka nataon’ireo miaramila vono moka”.

Noho ny tsy fanomezana rano an’i Imam Houssen sy ny fianakaviany ary ny mpanara-dia azy no antony nanomezan’ny mpino silamo avy ao amin’ny UMMI rano fisotro madio sy ranom-boankazo ho fahatsiarovana ity maritioran’ny fahamarinana ity.

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

VIDEO :
Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!