Category: SANTE

HOLAFITRY NY MPITSABO 1

HOLAFI-PARITRY NY DOKOTERA: Nanamafy ny fiarovana ny asan’ny dokotera ny teto Analamanga.

Anisany mahatonga ny fisolokiana ho dokotera ny firoboroboan’ny teknolojia. Betsaka ireo fitaovana azo itsaboana mivoaka etsy sy eroa izay tsy mila dokotera nandalo...

MINISTERE DE L'EAU 3

MINISTERAN’NY RANO: Fanamby ny fisitrahan’ny daholobe ny EAH.

24% ny mponina eto Madagasikara monja no misitraka rano fisotro madio ary 6,9% kosa ireo mampiasa lavi-piringa. Anisany iankinan’ny fahasalaman’ny mponina anefa ny...

DR FIDY 1

CLINIQUE FIDY: Mora handairan’aretina avy amin’ny firaisana ara-nofo ny lehilahy tsy mifora.

Fomba fanaon’ny Malagasy ny famoran-jaza. Dingana lehibe ho an’ny fahasalamana  ihany koa ny fanaovana izany. “Malaky handairan’aretina  avy amin’ny...

CEFERMADA 1

CEFERMAD : Manampy amin’ny fahazoana zaza.

Betsaka amin’ireo mpivady no tsy mety mahazo zaza mihitsy. Anisany mahatonga izany ny fahatsetseman’ny  “trompe” ny vehivavy ary ny tsy fahatanjahan’ny ...

CSB II 1

KAOMININA ANDRANONAHOATRA: Nitombo iray ny CSBII.

Mponina 35.000 manodidina ny  fokontany Ambaniala no afaka misitrika fitsaboana maimaim-poana. Niampy iray indray ny toeram-pitsaboana eny kaominina Andranonahoatra ....

hopitaly manarapenitra 1

HOPITALY MANARA-PENITRA ANDOHATAPENAKA: Nahazo fitaovana raitra hitiliana ny homamiadana.

Ankehitriny, anisany manana fitaovana raitra ahafahana mitily ny homamiadana amin’ny faritry vatana manomboka any amin’ny loha ka hatramin’ny tongotra ny hopitaly...

OMS 2

OMS: Azo tsaboana tsara ny fahaketrahana ara-tsaina.

Nomena lanja manokana ny firesahana  ny fahaketrahana ara-tsaina   na dépression  nandritra ny fankalazana ny andro manerantany ho an’ny fahasalamana ny teto...

OMS 6

OMS: Fiara tsy mataho-dalana 15 nomena ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.

Nambara tamin’ny fomba ofisialy omaly fa foana hatreo ny valan’aretina pesta any  amin’ny faritra Atsimo Atsinanan’i Madagasikara. Na dia eo aza izany, mitohy...

BANQUE DE SANG 1

TRANO FITEHIRIZAN-DRA: Nihena ireo mpilatsaka an-tsitrapo manome ra.

Tsy handoavam-bola ny fangalana ra ao amin’ny trano  fitehirizan-dra HJRA fa ny fanomezan-dra avy amin’ny fianakaviana no  solony izany.  Nambaran’ny mpitsabo...

dr-fidy-1

DR FIDY: Miteraka tsy fahampian-dra ny tazo moka.

Rehefa vanim-potoanan’ny  orana  sy  amin’ny andro mafana  tahaka izao, mirongatra ny tazo. Ny fanotofana ireny rano miandrona no fomba voalohany hisorohana...

error: Content is protected !!