DR FEZINY 2

EMISSION DR Feziny Séraphine: Ny Allérgie sy ny fampiasana spiruline.

349

Ny vanim-potoanan’ny orana tahaka izao no tena mahatonga ny « Allérgie », hoy Dr FEZINY Séraphine. Maro ireo karazan-javatra tsy zakan’ny vatana ka manjary miteraka fikorontanan’ny hery fiarovana amin’ilay olona. Mamorona hery hafa tsy tokony hiforona antsoina hoe: IGE, izy io indray no miparitaka mankany amin’ny liofotsy ka miteraka ny “istamine”, ilay olona nefa tsy tokony ho tonga amin’izany. Misy ireo karazana tranga miseho rehefa tratran’io aretina io, mangidihidy, mivonto, mety ho sempotra, ranomaso latsaka, sns. Hery fiarovana sampona no miseho ka izay no ilàna fitsaboana satria mety hiteraka hatramin’ny fahafatesana raha tsentsina ny lalan-drivotra. Ny Vaksiny izay noheverina fa afaka ny hanasitrana izany anefa dia tsy mahavaha ny olana akory, hoy hatrany izy. Rehefa mampiasa ny “Spiruline” ny vatan’ilay olona, dia miha-miverina amin’ny laoniny izay fahasitranana izay, kanefa mila mihinana sakafo be voankazo sy be otrik’aina ary manao fanatanjahan-tena mba hiverenan’ilay hery fiarovana toy ny teo aloha.

INTERVIEW: Dr FEZINY Séraphine

Mamitiana RASOLONIRINA

VIDEO :

SARY :

[image_sliders]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/DR-FEZINY-22.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/DR-FEZINY-22.jpg »] DR FEZINY [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/DR-FEZINY-32.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/DR-FEZINY-32.jpg »] DR FEZINY [/image_slider]
[image_slider link= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/DR-FEZINY-41.jpg » source= »http://canalnews.net/wp-content/uploads/2015/02/DR-FEZINY-41.jpg »] DR FEZINY [/image_slider]
[/image_sliders]




Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!