Image1

ANDROHIBE : Toeram-pilalaovana baolina sy hananganana EPP no lasan’ny FLM.

148

Tsy manaiky ny hanomezana ny tany filalaovana baolina sy hananganana EPP ho an’ny FLM ( Fiangonana Loterana Malagasy ) ny vahoakan’Androhibe sy ny manodidina. Tonga teny an-toerana ny solombavambahoaka Naivo RAHOLDINA nihaona mivantana tamin’ireo vahoaka noho ny antso nataon’izy ireo taminy.

Efa ho am-polon-taonany maro no efa toeram-pilalaovana baolina io tany etsy Androhibe io ary tena nanampy betsaka amin’ny fitaizana ny tanora sy ho fialam-boly ho an’ny mponina sy ny fokontany manodidina Efa nifanaiky, ihany koa , ny mponina hatramin’izay telopolo taona mahery izay fa tsy hisy hanao fanorenana eo fa hajanona ho an’ny taranaka hitaizana tanora. Ankoatra izay, hananganana EPP ialana amin’ny fahasahiranan’ireo ankizy amin’ny fandehanana any amin’ny sekoly lavitra.

Ankehitriny anefa dia nomena ny Fiangonana Loterana Malagasy ny tany noho izany, mitaky ny hamerenana an’io tany io amin’ny fanjakana izy ireo ka omena ny Fokontany. Eo anatrehan’izany, vonona hijoro hatramin’ny farany hiaro ny toerana ny mponina. Ankoatra izany anefa , efa misy fotodrafitrasa kasaina hatao entina hampandrosoana ny fokontany, manahy ny ho avin’ny tanora sy ny ankizy eny an-toerana noho izany ireo mponina.

Nanentana ny vahoaka ny Solombavambahoaka mba ho tony. Nampanantena ihany koa izy amin’ny hanoratana any amin’ny Praiminisitra, Minisim-panjakana, Minisitry ny Fitsarana ary ny tomponandraikitra isan-tsokajiny mba hijery ny tombotsoam-bahoaka.

Amin’ny maha Filohan’ny Vaomiera mpanadihady ny olana amin’ny Fananan-tany azy dia nampanantena ireo vahoaka ny tenany fa hanokatra ny fanadihadiana amin’ny nahazoan’ny FLM ny tany satria dia tanim-panjakana io tany io ary tokony homena ny Fokonolona. Nanao antso avo, ihany koa ny tenany amin’ny tokony hanajanonana ny asa rehetra izay atao eo amin’io tany io aloha mandra-piandry ny valin’ny fanadihadiana sy mandra-pahita vahaolana.

Interview : Naivo RAHOLDINA ( Solombavambahoaka )

 

Interview : ANDRIATAHIANA Michellin ( filohan’ny fokontany Androhibe )

 

Nirina RAKOTOMIARINTSOA

VIDEO :

Interview : Naivo RAHOLDINA ( Solombavambahoaka )

Interview : ANDRIATAHIANA Michellin ( filohan’ny fokontany Androhibe )

SARY :

[image_sliders]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2015/10/gaz.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2015/10/gaz.jpg »] ANDROHIBE [/image_slider]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2015/10/gazety.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2015/10/gazety.jpg »] ANDROHIBE [/image_slider]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2015/10/Image11.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2015/10/Image11.jpg »] ANDROHIBE [/image_slider]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2015/10/Image2.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2015/10/Image2.jpg »] ANDROHIBE [/image_slider]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1259.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1259.jpg »] ANDROHIBE [/image_slider]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1270.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1270.jpg »] ANDROHIBE [/image_slider]
[/image_sliders]
6 thoughts on “ANDROHIBE : Toeram-pilalaovana baolina sy hananganana EPP no lasan’ny FLM.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!