CENI 1

CENI: Hanao fanamarinana ny lisitry ny mpifidy.

392

Fanatsarana ny  lisi-pifidianana, fanamafisana ny hay raha ny mpiantsehatra  momba ny fifidianana ary ny famolavolana teti-harana   mialoha, mandritra sy aorianan’ny fifidianana no asa vitan’ny  vaomiera mahaleo tena misahana  ny fifidianana CENI.

Miantoka ny fifidianana marina ny fangaharaharana. Fanambin’ny CENI ny fampiakarana  ny isan’ny mpifidy  ho folo tapitrisa amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny 2018. Efa nisy ny fanavaozana ny lisi-pifidianana fa asa manaraka iantsorohan’ny CENI ny fanamarianana  ireo voarakitra ao anatin’ny  lisitra. “Mba hisian’ny fangaharaharana sy fifidianana ao anatin’ny filaminana, hiroso amin’ny fitsirihana lisitry ny mpifidy ny CENI”, hoy ny Filohan’ny  CENI, Hery RAKOTOMANANA.

Nambarany  nandritra ny fampahafantarana ny tombon’ezaka momba  ireo asa nirotsahan’ny CENI nandritra ny fotoam-piasana nodiaviny (PTP) fa tsy manana olana ara-bola ny vaomiera fa  ny fitantanana azy no olana satria  tsy mbola  manana fahaleovantena amin’izany ity vaomiera ity.

Nirina RAKOTOMIARINTSOA
Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!