Category: Environnement

DURELLE 3

DURRELL WILDLIFE CONSERVATION TRUST: Nohamafisina ny paika ady hiarovana ny sokatra Rere.

Voasokajy ao anatin’ny lisitry ny biby  tandindomin-doza an’ny Vondrona Iraisam-pirenena miaro ny natiora (UICN)  ny sokatra an- dranomamy  « Rere » izay ny...

fapbm-3

FAPBM: Faritra arovana 36 nahazo famatsiam-bola.

Fandoavana ny karaman’ny mpiasa, fampandehanana ny raharaha amin’ny  faritra arovana  no antony fanampiana ataon’ny FAPBM na “Fondation pour les aires...

avg-1

FANONDRANANA SOKATRA ANTSOKOSOKO : Afa-po amin’ny fampiharana lalana ny Alliance Voahary Gasy.

Noporofoin’ny fitsarana Malagasy fa afaka mampihatra ny lalana tsara izy ireo raha ny mikasika ny fanondranana an-tsokosoko ireo sokatra. Noho izany, afa-po amin’ny...

one-1

ONE : Havaozina ny « tableau de bord environnemental ».

Laharam-pahamehana maneran-tany ny ady atao amin’ny fiovaovan’ny toetry ny andro. Anisany miady amin’izany ihany koa isika eto Madagasikara. Noho izany, nisy ny...

Marc Ramiarinjatovo ben'ny tanana Alasora 1

KAOMININA ALASORA: Afaka mandoro biriky fa tsy eny amin’ny toerana manelingelina ny fifamoivozana.

Anton’asan’ny mponina eny amin’ny kaominina Alasora ny famokarana biriky manomboka volana May ka hatramin’ny Septambra. Manomboka any amin’ny zaza mandinika,...

P4GES 2

TETIKASA P4ges : Mila jerena akaiky ny velon-tenan’ny mponina manamorina sy ao anatin’ny ala arovana.

Ankehitriny, tsy mbola nahitam-baliny ny fanontaniana hoe : « manampy amin’ny fampihenana ny fahantrana ve ny tombon-tsoa azo avy amin’ny fiarovana ny...

CNPE 3

CNPE: Mampivondrona ireo mpiantsehatra misahana ny fiarovana ny tontolo iainana.

Ny fampiharana ny lalana ihany no vahaolana mamongotra ny fitrandrahana ny herana voajanahary antsokosoko sy ny fiarovana azy. Anisan’ny fanamby apetraky ny...

FORMATION CI 10

CONSERVATION INTERNATIONAL : Tanjona ny isian’ny tambajotra ho an’ny mpanao gazety manao fanadihadiana miafina.

Nanomboka androany ny fanofanana ireo mpanao gazety hanao fikarohana manoloana ny  fanimbana ny tontolo iainana izay miasa aty amin’ny corridor Ankeniheny Zahamena....

CLUB RIVOTRA 1

CLUB RIVOTRA: Nanatanteraka fambolen-kazo.

Vao niandoha ny taona 2016, nihazakazaka namboly hazo avokoa na ny rantsa-mangaika eny anivon’ny Ministera na ny fikambanana isan-karazany. Tanjona iraisan’izy ireo...

LIONS CLUB 4

FNCLM: Folo taona nijoroana.

Feno  folo taona ny « Fédération Nationale des clubs Lions et Léos  de Madagascar » na FNCLM. Tamin’ny alalan’ny fambolen-kazo niarahana tamin’ireo...

error: Content is protected !!