senikany-mpiasa-1

OLAN’NY MPIASA: Voahitsakitsaka ny zon’ny mpiasa.

178

Mandray anjara amin’ny kongresy iraisam-pirenena “industtriALL Global Union” momban’ny sendika i Barison RAKOTOMANGA avy ao amin’ny vondrona Sendikaly. Fihaonambe andiany faharoa izy ity ary any Rio de Janeiro ny toerana nanatontosana azy. Hitondra ny olan’ny mpiasa mianjady any amin’ny fireneny avy ireo mpandray anjara miisa 1400. Dimy andro eo  ny faharetany ary amin’ny zoma ho avy izao no hifarana izany. “Antenaina fa ho voavaha ny olan’ny mpiasa eto Madagasikara aorian’ity kongresy ity ary handray fanapaha-kevitra hentitra ny fitondram-panjakana manoloana ny fanitsakitsahana ny zon’ny mpiasa”, hoy ilay solontena Malagasy.

Nafana dia nafana ny tolona sendikaly tamin’ity taona ity ary ny zon’izy ireo no notakiany tamin’izany. Nisy novalian’ny fanjakana ny fangatahan’izy ireo, tao ihany koa anefa ny fampanantenana poaka aty fotsiny. Etsy ankilany, manampy trotraka ny fanenjehana ireo mpitarika ary miafara amin’ny fisamborana mihitsy aza izany indraindray. “Voahitsakitsaka ny zon’ny mpiasa eto Madagasikara”. Ho entina mandritra ny fihaonambe avokoa izany rehetra izany.

Interview : RAKOTONIASY Jean Raymond

VIDEO :

 
2 thoughts on “OLAN’NY MPIASA: Voahitsakitsaka ny zon’ny mpiasa.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!