NY RADO RAFALIMANANA 1

ONG NY FANAHY MAHA-OLONA : Soso-kevitra ho an’ny bèn’ny tanana sy ny fanjakana.

202

Ny ONG Ny Fanahy Maha-Olona tarihan’i Ny Rado RAFALIMANANA , manao izao soso-kevitra izao ho an’ny bèn’ny tananan’Antananarivo renivohitra sy ny fanjakana hanadiovana ny tanana. Tsara raha manokana andro iray tsy iasana anaovana izany. Ohatra ny 08 Janoary 2016.

Koa hentanintsika:

 • Ny mponina rehetra hiaraka hanadio ny tanana ary hifanome tanana amin’ny fanalana ny Fako. Hiaraka isika handray kofafa, angady, borety ary ataontsika ampitiavana sy ampitsikina izany.
 • Ny Miaramila (Genie Militaire) kosa no hangatahana hanefa ny fitaomana no izy ireo manana fitaovana;
 • Ny Orinasa eto Antananarivo samy handray andraikitra ny fifidianana ny Solika.
 • Ny Croix rouge mikarakara ireo fianakaviana sahirana noho ny Fako
 • Ny Tily Madagasikara manampy ny fandaminana
 • Ny Mpitandro ny filaminana, manao tana-maro miaraka ny vahoaka;
 • Ny Mpamonjy Vona (Pompier) manasa ny toerana voadio
 • Ny BMH manisy ny fanofody DTT
 • Ny Fikambanana rehetra tsy Miankina mivimbina sy mizara Rano sy sakafo ho an ny rehetra
 • Ny mpanao politika tsy ankanavaka, miaraka manadio amin ny mponina
 • Ny Fiadidian ‘ ny Tanana Antananarivo CUA , Mandoko ny toerana voadio, mametraka ny dabam-pako vaovao
 • Ny Fanjakana mahefa, mitondra ny Mpiadidim-pokonolona isan-tsokajiny rehetra miasa eto Antananarivo miaraka midina manadio miaraka ny vahoaka sy ny Ministera iasan’izy ireo.
 • Ny Malagasy any andilam-bato (Diaspora) dia manao ny tsipaipaika hividianana ny fitaovana (kofafa, pelle, angady, borety, sobika,…)

Raiso fa adidintsika izan fa hadinoy ny faniliana andraikitra. Aleo isika tsy ho variana hoe iza no diso fa handao aloha diovina ny Antananarivontsika. « Mba ho iray ihany isikarehetra ».

Tsy mila vola aman-karena (miliara) izany tompoko fa fitiavan-tanindrazana tsotra fotsiny.
Na ny tenako aty Dubai aza ho avy hanadio raha manaiky ireo Mpiadidy ireo.

Ny Fanahy Maha-Olona, ny hery tsy mahaleo ny fanahy.

Ny Rado Rafalimanana
42 thoughts on “ONG NY FANAHY MAHA-OLONA : Soso-kevitra ho an’ny bèn’ny tanana sy ny fanjakana.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!