Tag:

DR FIDY 7

EMISSION DR FIDY: Miloloha ahitra, mety hitera-doza.

Mety hitera-doza ny fibahanan’ny ahitra ny zaza ho teraka, hoy dokotera Fidy. Misy karazany roa izay sakana izay, ny voalohany manarona tanteraka ny vozon’ny...

DR FIDY 12

EMISSION : DR FIDY, Tsy mifidy vanim-potoana ny andro hanaovana famoran-jaza.

Raha ny vanim-potoanan’ny ririnina hatramin’izay no nanaovana ny famorana ho antsika Malagasy, dia efa azo hanaovana izany avokoa ny andro rehetra sy ny fotoana.

DR FIDY 2

EMISSION Dr Fidy : fiterahana ilana fandidina

Maro ireo antony mety mila fandidiana ho an’ny vehivavy mitondra vohoka hoy Dr Fidy.

error: Content is protected !!