Tag: , , , , ,

RABAONARIJAONA HOLIJAONA 1

EMERGENCE MADAGASCAR : Ela vao misy fiantraikany ny PND, vonona hifanome tanana izy ireo raha misy ny ilàna azy.

Tsy mifaninana na manaloka ny drafim-panjakana nasionaly ho amin’ny fampandrosoana, na ny PND ny émergence de Madagascar, hoy ny filohany, Atoa RABAONARIJAONA...

baonarijaona 2

EMERGENCE MADAGASCAR: Fampihavanam-pirenena mitondra mankany amin’ny fampandrosoana no ilaina..

  Resaka novoizina sy niverimberina foana tato ho ato ny mahakasika ny fampihavanam-pirenena, tsy hita nefa hoe mandeha mankaiza io amin’izao fotoana izao satria...

error: Content is protected !!