ARTEC 1

ARTEC: Laharam-pamehana ny fifehezana ny rindram-baiko SMS4CD.

103

Nampiroborobo ny fampiasana ny “radiocommunication” ny fivoaran’ny  teknolojia nifanesisesy. Mitaky fahaiza-mampiasa mifehy ireo rindram-baiko momban’ny  « spectre de fréquence radioélectrique » anefa izany. Mila ampiana tosika amin’ny alalan’ny fampiofanana noho izany ireo tomponandraikitra mikirakira azy ity. Mandritra ny dimy andro dia hozaraina amin’izy ireo ny fahaizana mifehy ny  rindram-baiko SMS4DC natokana  ho an’ny fitantanana ny « spectre » eto amin’ny firenena mandroso.  Ny ratsamangaika mahefa momban’ny fanomezana fahazoan-dalana mampiasa ny teknolojia sy ny  fifandraisana  ARTEC no mikarakara ny atrika asa fampiofanana miaraka amin’ny  fanampian’ny Birao Iraisam-pirenena misahana ny  fampiroboroboana  fikirakirana  ny fifandraisan-davitra.

«Rindram-baiko  amin’ny vidiny mirary kanefa ahafahana mitantana amin’ny  « spectre de fréquence »  amin’ny fomba mahomby  ny SMS4DC ». Miantoka ny tsy fisian’ny « brouillages » ao anatin’ny asan’ny fifandraisan-davitra ihany koa izy ity.

Ankoatra izany, horesahana ao anatin’ny fivoriana arahina fampiofanana ny tetikasa vaovao mikasika ny fampiasana fomba fanisana ny sarany sy ny vola aloa amin’ny « fréquence radioélectrique ».

Nanomboka ny 23 janoary ny fampiofanana ary hifarana rahampitso izany.

Nirina RAKOTOMIARINTSOA
Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!